[tense and evidentiality suffix]

non-past tense and zero evidentiality

Examples

[#91] Besedi genesa sede deyesace koxodu gelisu.

[#103] Bodo teneto takataka yana yedi, bodo kadde-deye-dullo dodu mede banape noyeke yeleke.

[#8] Callolami, koxodu da-dememi, gennayo se-dememiyo woŋŋi wono wabaŋe ŋakane.

[#36] Callotoda, yennadana ŋene goli sede sede dullole, dodu kadde kadde nolemona gohogoho nune callo canno sede dullodanace.

[#71] Cedubeli wudu noye nomekenama; yebe gada nome deyekenanu xokesu, deye deyekenanu wukedu dadullowa xokedu.

[#77] Cewadu gehe kadde telloja.”

[#92] Dace koxodu, degice mudu todusu, doŋi delloce.

[#98] Dami xotoyide taba xodu, gada nodu xososu.

[#68] Degi sedece mudu todusu, wudu yedenadana nodana.

[#89] Gada kugidananu piŋi ŋehele xotoxotope.

[#85] Gehe kaddeja mowadu, no!”

[#96] Gumugumu todu tene kibi sata jodo.

[#70] Jidi yedenakena ŋene jede kaddedana yedenadana.

[#95] Jodo luwodo doŋi kunonominu, dadami doŋine.

[#81] Kadde kadde nosa cewadu.

[#76] Kadde tetta telloja.

[#84] Kenni tettajamo, no!

[#97] Kidi doŋine kibi sata todu deŋiminu, todu kaŋŋi-wominu.

[#72] Kidi giŋine kudi giŋine kullodanace.

[#88] Kuno dadanace yebe gadodu.

[#69] Kuno kuttadanace, kuno dadanace jidi banodu.

[#82] Kuno kuttasamona wudu yedenamona, jede kadde tetta deyesamona cewane.

[#112] Laca yeleke callototeke lada xeye todu nolo deme.

[#9] Lono wososu gadagaba geline no-sedelale, dape-seppeboce kidi se-dullowa doŋisu.

[#94] Luwodo medepe gimi goso noye-nomeminu.

[#67] Modo dunno sedece.

[#48] Nolekopadi luwusu cala nolo nome wodice, todu kuno kuttalenu wodosu.”

[#64] Nuwu paca Nuwu ŋepe noye kanneto, nuwunuwu tenetene wodane se-tene tosese.

[#78] Sada kuno wodanace yedenadana.

[#14] Se-dapeladace, “Kidi sewa basabasanu tene tellole.”

[#12] Se-dapeladace: “la! kidi sewanu tenele.”

[#49] Se-kuttatodabe Nuwuda, “Todudu da-seppedi, da!

[#13] Selalemo, “Se-dullodi. se-wodice, da-seppe demele ŋawadu”

[#11] Selalemo: “Hu! Kidi sewanu tenedi?”

[#44] Setodabe Nuwuda, “Ba! Kunolego ŋidi ŋewadu.”

[#47] Setosamo, “Kunodinu hadahada mudu kele todu.

[#45] Setosamo, “Cala nolo nome dullodice nolekopadi luwusu?”

[#75] Selemona, “Setta telloja.

[#83] Sesamona, “laca lewa yisida sededa yeleda.

[#87] Sesamona, “Laca yisimo kuno dajamo yebe kelekede gadodu, da!”

[#33] Tene setowa wudu cumu ŋedane, sedetoda Nuwu bede wudune.

[#7] Tenewa dullo-wolami.

[#114] Totetote takataka yedi teneda Yekeke Wududa.

[#32] Totetote tene metegonu Peya doŋida wosape.

[#79] Wososu dunnolebe besedi genebe.

[#86] Wososu yedenadana kenni tettadanace.

[#18] Wusutepe kidi sewanumo dunno-dape-wolemo.

[#90] Xosape yedenadana deyedana, xotoyidedu jede kaddedana wosape.

[#99] Xososu caba budu deŋiminu, jodo doŋi tene deyeminu bududu, degguminu lece xexene.

[#74] Xotoxoto piŋi cannoce, gohogoho basa cannoce.

[#73] Xotoxoto ŋehele xosu kenni kannece.

[#100] Yedena kaddewa ŋene luwodo yana mede dello-kaŋŋi xexepe.

[#101] Yekeke Wududa Lohosa sodo kadde-sedetodana bodo tene takataka yana yedi.

[#43] “Kuno deye dullodice gone?” setosamo Nuwumo.

[#46] “Kunolenu ŋidi ŋewadu.”

HOME