mi

[pronominal clitic]

pronominal clitic for first person exclusive plural subject

Examples

[#8] Callolami, koxodu da-dememi, gennayo se-dememiyo woŋŋi wono wabaŋe ŋakane.

[#2] Cudu dunno-da-sedelamigo meli-lewa yisida.

[#98] Dami xotoyide taba xodu, gada nodu xososu.

[#95] Jodo luwodo doŋi kunonominu, dadami doŋine.

[#97] Kidi doŋine kibi sata todu deŋiminu, todu kaŋŋi-wominu.

[#94] Luwodo medepe gimi goso noye-nomeminu.

[#1] Tele dunnolami.

[#7] Tenewa dullo-wolami.

[#99] Xososu caba budu deŋiminu, jodo doŋi tene deyeminu bududu, degguminu lece xexene.

HOME