wudune

[classifier plus postpostional clitic]

The shape classifier wudu plus the postpositional clitic ne

Examples

[#33] Tene setowa wudu cumu Ĺ‹edane, sedetoda Nuwu bede wudune.

[#54] Wosape se-noyetosanu ximi kelekede wudune.

HOME