dimidimi

[adverb]

with.force.

Examples

[#19] Liya kidenda soronda likehes piŋiranda ebeves sama dimidimi ira.
[li=ya kidi=nda soro=nda li=kahi=s piŋi=ra=nda ebeve=s sama dimidimi i=ra]

[#41] Liye tene satas dimidimi eka.
[liye tene sata=s dimidimi e=ka]

[#55] Liyes erena dimidimi nakato aŋaka.
[liye=s eri -na dimidimi na=ka=to aŋaka]

[#14] Nurunen Peyaŋina, naŋakadu sama dimidimi sarana.
[nuru=nen Peya=ŋi=na na=ŋaka=du sama dimidimi sa=ra=na]

[#53] Samas dimidimi yakato!
[sama=s dimidimi ya=ka=to]

[#127] Uduridu koro vubire taka dimidimi haka, rusurusu haka, satana.
[uduri=du koro vubire taka dimidimi ha=ka rusurusu ha=ka sa=ta=na]

HOME