deyedeyewa

[adjective]

fading, disappearing, dying out, from the reduplicated verb deye

Examples

[#63] Luwu Ĺ‹esa xokedu deyedeyewa sadosadoda Nuwu wudu sada cammetosanu.

HOME