kana

[noun, inanimate]

endearment.

Examples

[#119] Sovo ranarana kasaya koros pezise kanaka.
[sovo ranarana kasa=ya koro=s pezise kana=ka]

HOME