jede

[noun, class 4 (everything else)]

game

Examples

[#20] Jede kadde sedetosana yisenasana.

[#22] Jede kadde tellotoda Peyada.

[#70] Jidi yedenakena Ε‹ene jede kaddedana yedenadana.

[#82] Kuno kuttasamona wudu yedenamona, jede kadde tetta deyesamona cewane.

[#90] Xosape yedenadana deyedana, xotoyidedu jede kaddedana wosape.

HOME