yele

[classifier]

The status classifier for a person. Used with class 1 nouns (rational animates).

Examples

[#103] Bodo teneto takataka yana yedi, bodo kadde-deye-dullo dodu mede banape noyeke yeleke.

[#112] Laca yeleke callototeke lada xeye todu nolo deme.

[#102] Laca yeleyo dunnotodanayo degewayo mede banosu.

[#106] Noye-nolotosanu cala luwu loko luwu, yeleke da-nolotoke mede banodu.

[#83] Sesamona, “laca lewa yisida sededa yeleda.

HOME