yebe

[noun, class 4 (everything else)]

pool of water, lake, oasis

Examples

[#71] Cedubeli wudu noye nomekenama; yebe gada nome deyekenanu xokesu, deye deyekenanu wukedu dadullowa xokedu.

[#88] Kuno dadanace yebe gadodu.

[#87] Sesamona, “Laca yisimo kuno dajamo yebe kelekede gadodu, da!”

HOME