gehe

[adjective]

good

Examples

[#77] Cewadu gehe kadde telloja.”

[#35] Gehe canno notatomo goli sedewape nikiyele dinine, deyetoda goli sedetoteda ŋehetepene.

[#85] Gehe kaddeja mowadu, no!”

HOME