nalu

[noun, animate]

fire.

Examples

[#114] Lohodo direhe, tinines sanaluvinahi.
[loho=du di=ra=hi tinini=s sa=nalu=vi=na=hi]

[#134] Naludo tuvora.
[nalu=du tuvu=ra]

HOME